Październik 2022

Wałki :  

TD02HMR do 49180-01600/5/10/15/20/25/30;

Koła kompresji : 

B2UV do 177533, 177534, 1263-988-0001, 177265, 177267;
JH5 Bilett do 06K145722A, 06K145722H, 06K145725S, 06K145722T, 06K145702N, 06K145702M, 06K145722S, 06K145722N, 06K145874G;
TD025 do 90114-01030;
TD025L4b03*11HF1T5.1 do 49373-07000/1/2/3/10/11/12/13/14/15;
RHF3 do VB40, VB41;

Zestawy naprawcze :

DSGT-GTD1038VZ do 832635-0003;
K0CG do 5303-970-7015, 5303-970-0617, 5303-970-0678, 5303-970-0416;

Obudowy łożysk :

B03G do 1850-970-0001/1850-970-0009/1850-970-0005/1850-970-0011;
DSGT-GT1446Z do 769393-0001;
DSGT-GT1446Z do 769901-0001/2/3;
DSGT-GT1446Z do 778087-0001/778088-0001;
GTB2060VR do 829440-0003/4/5;


Strony gorące : 
TD025M do 49373-01000, 49373-01001, 49373-01002, 49373-01003, 49373-01004, 49373-01005;

Wrzesień 2022

Wałki :  

B03G do 1850-970-0001/5/9/11;
B01V do 1635-970-0009/13/20/35

Zestawy naprawcze :

GTA35 do 802718-*, 789456-*;

Obudowy łożysk :

RHF3 do VV21/A6510900786;
TD04HL4S do 90142-01030, 90142-01031;
TF035HM-14T do 49135-04690, 49135-04700, 49135-04780,  49135-04790;

Sierpień 2022

Wałki :  

K03 do 5303-970-0531/5303-970-0640/5303-970-0769;
MGT1244Z do 853603-0002;
B01G do 1631-970-0008;
DSGT-GT1549S do 832635-0003-L/832637-0003-L;


Koła kompresji : 

GTD1241VZK do 833714-0001;
GTD1241VZK do 833716-0005;
GTD1241VZK  do 
843137-0002;

Zestawy naprawcze :

C13 nowy wariant wiele aplikacji; 

Obudowy łożysk :

GTC1444VZ do 824060-0007;
GTD1449VKZ do 831120-0006/7/8/10;
GTD1241VZK do 833714-0001/2;

Strony gorące : 

RHF55 do VF37;
TD025M2sbR do 49180-01270, 49180-01360;

Lipiec 2022

Wałki :  

GTD1241VZK do 833714-0001; 
GTD1241VZK do 833716-0005;
GTD1241VZK do 843137-0002;


Koła kompresji : 

TD025M do 49173-02010, 49173-02015;
GTD1241VZK do 824756-0003/4/5 , 828760-0006/8;
S300BV 174717/174716 do wielu aplikacji;
K04 do 5304-970-0189;

Zestawy naprawcze :

B2G do 1270-970-0014, 1270-970-0058;

Obudowy łożysk :

B01V do 1635-970-0016/18/22/23/24 ;
GTE1236VZK do 857278-0003;
BV40 do 5440-970-0025/32/34/39/42/44/46;

Talerze : 

B3G do 1850-970-0001/1850-970-0005/1850-970-0009/1850-970-0011;
B03-R2S do 1000-970-0130-L / 1000-970-0131-L;
GTDI12V do 7636784;

Aktuatory : 

TD02H2-07TVT-2.7 do 49373-03000, 49373-0300149373-03002, 49373-0300349373-03004, 49373-03005, 49373-03006, 49373-0301049373-03011, 49373-03012;

Czerwiec 2022

Koła kompresji : 

B01V do 1635-970-0009/13/20/35 ;
B01-R2S do 1000-970-0130-H , 1000-970-0131-H;
B01-R2S do 1635-970-0005, 1635-970-0006;

Obudowy łożysk :

B03-R2S do 1000-970-0206/0234/0273/0286/0225/0313;
B03-R2S do 1850-970-0006/10/15;
GTD1449VZKL do 822072-0004;
GTB2056VK do 804968-0001/2/3/4;